Следваща страница Предишна страница Съдържание Обратно

Катедралата и базарът

Ерик С. Реймънд <esr@thyrsus.com>, превод: Никола Колев <nikky@sdf.lonestar.org> и Калоян Доганов <kaloian@europe.com>

8 август 1999, версия на превода: 26 декември 2000


Разглеждам подробно един успешен проект с отворен код -- fetchmail, който беше преднамерено стартиран като проверка на някои удивителни теории в софтуерното инженерство, подсказани от историята на Linux. Обсъждам тези теории в светлината на два различни стила на разработка -- "катедралният" модел, използван широко в комерсиалния свят, противопоставен на "базарния" модел от Linux света. Посочвам, че тези модели произлизат от противоположни основни положения относно естеството на задачата по отстраняване грешките в софтуера. След това давам аргумент, подкрепен от Linux опита, че "Когато има достатъчно очи, всички грешки изплуват на повърхността", предлагам продуктивни аналогии с други самокоригиращи се системи от самостойни агенти, и завършвам с малко изследване на следствията от това прозрение за бъдещето на софтуера.

1. Катедралата и базарът

2. Пощата трябва да пристигне

3. Колко е важно да имаш потребители

4. Пускай рано. Пускай често.

5. Кога розата не е роза?

6. Popclient става fetchmail

7. Fetchmail пораства

8. Още няколко поуки от fetchmail

9. Необходими предварителни условия за базарния стил

10. Социалният контекст на софтуера с отворен код

11. За управлението и линията Мажино

12. Благодарности

13. Допълнителна литература

14. Епилог: Netscape се присъединява към базара

15. Бележки


Следваща страница Предишна страница Съдържание Обратно