Следваща страница Предишна страница Съдържание

12. Благодарности

Тази студия беше подобрена чрез разговори с голям брой хора, които помогнаха за отстраняването на най-различни грешки. Особени благодарности дължа на Джеф Дътки <dutki@wam.umd.edu>, който предложи формулировката "отстраняването на грешки е паралелизируемо" и помогна при развиването на последвалия анализ. Също на Нанси Лебовиц <nancyl@universe.digex.net>, за подсказването й, че цитирайки Кропоткин, аз подражавам на Уейнбърг. Приемлива критика дойде също от Джоан Еслингър <wombat@kilimanjaro.engr.sgi.com> и Марти Франц <marty@net-link.net> от списъка General Technics. Глен Ванденбърг <glv@vanderburg.org> отбеляза важността на естествения подбор в популациите от сътрудници и предложи плодотворната идея, че по-голямата част от разработката поправя "грешки поради недостиг". Даниъл Ъпър <upper@peak.org> предложи естествени аналогии за това. Признателен съм на членовете на PLUG (Philadelphia Linux User's Group -- Група на потребителите на Linux във Филаделфия), че станаха първите пробни читатели на първата публична версия на тази студия. Пола Матусчек <matusp00@mh.us.sbphrd.com> ме светна за практиката на софтуерен мениждмънт. Фил Хъдсън <phil.hudson@iname.com> ми припомни, че социалната организация на хакерската култура се отразява в организацията на нейния софтуер, и обратно. И накрая, коментарите на Линус Торвалдс бяха полезни и своевременната му подкрепа беше окуражаваща.


Следваща страница Предишна страница Съдържание